הערה לתושבי ארה"ב

 

אתרים אלה מכילים מידע ומסמכים שנועדו למטרות מידע בלבד. הם לא מהווים הצעה או הזמנה להירשם, לרכוש, לקנות או להחזיק במכשירים פיננסיים – ובמיוחד ניירות ערך. המידע והמסמכים לא

נועדו ולא יופצו לאדם המתגורר בארצות הברית של אמריקה.


לתושבי ארה"ב

 

בקרו באתר www.henkelna.com למידע לגבי תאגיד הנקל, מוצריו ושירותיו בארצות הברית.